TRAIL ձեռնոց
  • Գինը` 9900
  • Առկայություն ` Առկա է
  • Տարածել`

  • ԿԱՏԵԳՈՐԻԱՆ Լեռնային, Սիրողական, Դաունհիլ, Ֆրիրայդ, Թրեյլ, Քրոս Քանթրի, Տրեկինգ, Քրոս
  • ՍԵՌԸ MULTISEX
  • ԵՂԱՆԱԿԸ Ամառ, Գարուն, Չոր