P20
 • Բրենդ` SPECIALIZED
 • Գինը` 250000
 • Առկայություն ` Առկա է
 • Տարածել`

 • ՀԵՏԻՆ ԿԼԱՆԻՉԸ Առանց կլանման
 • ԿՄԱԽՔԸ ԱԼՈՅ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱ
 • ՂԵԿԻ ԿՈԹԸ SPECIALIZED
 • ՂԵԿԸ SPECIALIZED
 • ԲՌՆԱԿԸ BODY GEOMETRY
 • ՀԵՏԻՆ ԱՐԳԵԼԱԿԸ CANTILEVER
 • ԱՐԳԵԼԱԿԻ ԼԾԱԿՆԵՐԸ V-BRAKE
 • ՁՈՂԻ ՁԳԱՆԸ SPECIALIZED
 • ՆՍՏԱՐԱՆԻ ՁՈՂԸ SPECIALIZED
 • ՆՍՏԱՐԱՆԸ SPECIALIZED
 • ՆԵՐՔԻՆ ԴՈՂԵՐԸ SPECIALIZED
 • ՀԵՏԻՆ ԱՆՎԱԴՈՂԸ SPECIALIZED
 • ԱՌՋԵՎԻ ԱՆՎԱԴՈՂԸ SPECIALIZED