LEA F1
 • Բրենդ` KROSS
 • Գինը` 190000
 • Առկայություն ` Առկա է
 • Տարածել`

 • ՀԵՏԻՆ ԿԼԱՆԻՉԸ Առանց կլանման
 • ԿՄԱԽՔԸ ԱԼՈՅ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱ
 • ԵՂԱՆԸ KROSS
 • ՂԵԿԻ ԿՈԹԸ KROSS
 • ՂԵԿԸ KROSS
 • ԲՌՆԱԿԸ KRATON
 • ԱՌՋԵՎԻ ԱՐԳԵԼԱԿԸ V-BRAKE
 • ՀԵՏԻՆ ԱՐԳԵԼԱԿԸ V-BRAKE
 • ԱՐԳԵԼԱԿԻ ԼԾԱԿՆԵՐԸ V-BRAKE
 • ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ Քրոս քանթրի
 • ԱՌՋԵՎԻ ԳԾԱՓՈԽԸ SHIMANO
 • ՀԵՏԻՆ ԳԾԱՓՈԽԸ SHIMANO
 • ՁՈՂԻ ՁԳԱՆԸ KROSS
 • ՓՈԽԱՆԱԿԻՉՆԵՐԸ SHIMANO
 • ՆՍՏԱՐԱՆԻ ՁՈՂԸ KROSS
 • ՆՍՏԱՐԱՆԸ KROSS
 • ՆԵՐՔԻՆ ԴՈՂԵՐԸ KROSS
 • ԿԱՍԵՏԸ SHIMANO
 • ՀԵՏԻՆ ԱՆՎԱԴՈՂԸ KROSS
 • ԱՌՋԵՎԻ ԱՆՎԱԴՈՂԸ KROSS
 • ՇՂԹԱՆ YBN
 • ՇՂԹԱՆԻՎԸ SHIMANO
 • ՀԵՏԻՆ ՍՌՆԱԿԱԼԸ KROSS
 • ԱՌՋԵՎԻ ՍՌՆԱԿԱԼԸ KROSS
 • ՈՏՆԱԿՆԵՐԸ PLASTIC
 • ԱՆՎԱՀԵԾԸ 26"
 • ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ՖԻԹՆԵՍ, ԽԱՌԸ ՏԵՂԱՆՔ, ՃԱՆԱՊԱՐՀԻՑ ԴՈՒՐՍ