ԾԱԾԿԱԹԵՎ
Բրենդ`
Գինը`

1000

2000


Բրենդ`
Գինը`

1000

2000


Բրենդ`
Գինը`

1000

2000


Բրենդ`
Գինը`

3000

6000


Բրենդ` ZEFAL
Գինը`

4900

Բրենդ` ZEFAL
Գինը`

5400

Բրենդ`
Գինը`

7900

ՏԱՐԱՏԵՍԱԿԸ

FRONT

ԿԱՏԵԳՈՐԻԱՆ

Լեռնային

ԿԱՏԵԳՈՐԻԱՆ

Դաունհիլ

ԿԱՏԵԳՈՐԻԱՆ

Ֆրիրայդ

ԿԱՏԵԳՈՐԻԱՆ

Թրեյլ

ԿԱՏԵԳՈՐԻԱՆ

Քրոս Քանթրի

ՆՅՈՒԹ

Թերմոպլաստիկ

ՏՐԱՄԱՉԱՓ

26-29

Բրենդ`
Գինը`

7900

Բրենդ` SKS GERMANY
Գինը`

8000

9500


ԱՄՐԱՑՈՒՄԸ

QR

ՏԱՐԱՏԵՍԱԿԸ

REAR

ԿԱՏԵԳՈՐԻԱՆ

Լեռնային

ՆՅՈՒԹ

Թերմոպլաստիկ

ՏՐԱՄԱՉԱՓ

26-29

Բրենդ` SKS GERMANY
Գինը`

8000

9500


ԱՄՐԱՑՈՒՄԸ

QR

ՏԱՐԱՏԵՍԱԿԸ

FRONT

ԿԱՏԵԳՈՐԻԱՆ

Լեռնային

ՆՅՈՒԹ

Թերմոպլաստիկ

ՏՐԱՄԱՉԱՓ

26-29

Բրենդ` ZEFAL
Գինը`

8500

Բրենդ` ZEFAL
Գինը`

8500

Բրենդ` SKS GERMANY
Գինը`

8500

ԱՄՐԱՑՈՒՄԸ

QR

ՏԱՐԱՏԵՍԱԿԸ

REAR

ԿԱՏԵԳՈՐԻԱՆ

Լեռնային

ՆՅՈՒԹ

Թերմոպլաստիկ

Բրենդ` SKS GERMANY
Գինը`

8700

ԱՄՐԱՑՈՒՄԸ

QR

ՏԱՐԱՏԵՍԱԿԸ

FRONT

ԿԱՏԵԳՈՐԻԱՆ

Լեռնային

ՆՅՈՒԹ

Թերմոպլաստիկ

ՏՐԱՄԱՉԱՓ

26-29

Բրենդ` SKS GERMANY
Գինը`

9900

ԱՄՐԱՑՈՒՄԸ

QR

ՏԱՐԱՏԵՍԱԿԸ

REAR

ԿԱՏԵԳՈՐԻԱՆ

Խճուղային

ՆՅՈՒԹ

Թերմոպլաստիկ

ՏՐԱՄԱՉԱՓ

28

Բրենդ` SKS GERMANY
Գինը`

11000

14000


ԱՄՐԱՑՈՒՄԸ

QR

ՏԱՐԱՏԵՍԱԿԸ

FRONT

ԿԱՏԵԳՈՐԻԱՆ

Լեռնային

ՆՅՈՒԹ

Թերմոպլաստիկ

ՏՐԱՄԱՉԱՓ

29

Բրենդ` SKS GERMANY
Գինը`

11000

14000


ԱՄՐԱՑՈՒՄԸ

SCREW

ՏԱՐԱՏԵՍԱԿԸ

FRONT

ՏԱՐԱՏԵՍԱԿԸ

REAR

ԿԱՏԵԳՈՐԻԱՆ

Խճուղային

ԿԱՏԵԳՈՐԻԱՆ

Տրեկինգ

ԿԱՏԵԳՈՐԻԱՆ

Քաղաքային

ՆՅՈՒԹ

Թերմոպլաստիկ

ՏՐԱՄԱՉԱՓ

28

Բրենդ` SKS GERMANY
Գինը`

12000

16000


ԱՄՐԱՑՈՒՄԸ

QR

ՏԱՐԱՏԵՍԱԿԸ

REAR

ԿԱՏԵԳՈՐԻԱՆ

Լեռնային

ՆՅՈՒԹ

Թերմոպլաստիկ

Բրենդ` SKS GERMANY
Գինը`

12100

ԱՄՐԱՑՈՒՄԸ

SCREW

ՏԱՐԱՏԵՍԱԿԸ

FRONT

ՏԱՐԱՏԵՍԱԿԸ

REAR

ԿԱՏԵԳՈՐԻԱՆ

Լեռնային

ԿԱՏԵԳՈՐԻԱՆ

Տրեկինգ

ՆՅՈՒԹ

Թերմոպլաստիկ

ՏՐԱՄԱՉԱՓ

26-28

Բրենդ` SKS GERMANY
Գինը`

19000

ԱՄՐԱՑՈՒՄԸ

SCREW

ՏԱՐԱՏԵՍԱԿԸ

FRONT

ՏԱՐԱՏԵՍԱԿԸ

REAR

ԿԱՏԵԳՈՐԻԱՆ

Խճուղային

ԿԱՏԵԳՈՐԻԱՆ

Տրեկինգ

ՆՅՈՒԹ

Թերմոպլաստիկ

ՏՐԱՄԱՉԱՓ

28