TSG

TSG-ն հիմնվել է 1988 թվականին Գերմանիայում, մի քանի տարի անց այն տեղափոխվել է Շվեյցարիա: Հենց սկզբից նպատակը եղել է ստեղծել և արտադրել պաշտպաններ տարբեր էքստրեմ սպորտաձևերի համար: Նպատակը համարվում է իրականացված, քանի որ այսօր TSG համարվում է չափանիշ պաշտպանների շուկայում:

Բրենդ` TSG
Գինը`

5000

8000


ԿԱՏԵԳՈՐԻԱՆ

Խճուղային

ԿԱՏԵԳՈՐԻԱՆ

Քաղաքային

ՍԵՌԸ

MULTISEX

ԵՂԱՆԱԿԸ

Ձմեռ

ԵՂԱՆԱԿԸ

Գարուն

ԵՂԱՆԱԿԸ

Խոնավ

Բրենդ` TSG
Գինը`

9900

34800


ԿԱՏԵԳՈՐԻԱՆ

Լեռնային

ԿԱՏԵԳՈՐԻԱՆ

Դաունհիլ

ԿԱՏԵԳՈՐԻԱՆ

Ֆրիրայդ

ԿԱՏԵԳՈՐԻԱՆ

Թրեյլ

ՍԵՌԸ

MULTISEX

ԵՂԱՆԱԿԸ

Ամառ

ԵՂԱՆԱԿԸ

Գարուն

ԵՂԱՆԱԿԸ

Չոր

Բրենդ` TSG
Գինը`

9900

34800


ԿԱՏԵԳՈՐԻԱՆ

Լեռնային

ԿԱՏԵԳՈՐԻԱՆ

Դաունհիլ

ԿԱՏԵԳՈՐԻԱՆ

Ֆրիրայդ

ԿԱՏԵԳՈՐԻԱՆ

Թրեյլ

ՍԵՌԸ

MULTISEX

ԵՂԱՆԱԿԸ

Ամառ

ԵՂԱՆԱԿԸ

Գարուն

ԵՂԱՆԱԿԸ

Չոր

Բրենդ` TSG
Գինը`

9900

26100


ԿԱՏԵԳՈՐԻԱՆ

Լեռնային

ԿԱՏԵԳՈՐԻԱՆ

Սիրողական

ԿԱՏԵԳՈՐԻԱՆ

Դաունհիլ

ԿԱՏԵԳՈՐԻԱՆ

Ֆրիրայդ

ԿԱՏԵԳՈՐԻԱՆ

Թրեյլ

ԿԱՏԵԳՈՐԻԱՆ

Քրոս Քանթրի

ԿԱՏԵԳՈՐԻԱՆ

Տրեկինգ

ԿԱՏԵԳՈՐԻԱՆ

Քրոս

ՍԵՌԸ

MULTISEX

ԵՂԱՆԱԿԸ

Ամառ

ԵՂԱՆԱԿԸ

Գարուն

ԵՂԱՆԱԿԸ

Չոր

Բրենդ` TSG
Գինը`

9900

25200


Բրենդ` TSG
Գինը`

9900

16400


Բրենդ` TSG
Գինը`

9900

16400


Բրենդ` TSG
Գինը`

9900

25200


ԿԱՏԵԳՈՐԻԱՆ

Լեռնային

ՍԵՌԸ

MULTISEX

ԵՂԱՆԱԿԸ

Ամառ

ԵՂԱՆԱԿԸ

Գարուն

Բրենդ` TSG
Գինը`

11000

37700


ԿԱՏԵԳՈՐԻԱՆ

Լեռնային

ԿԱՏԵԳՈՐԻԱՆ

Դաունհիլ

ԿԱՏԵԳՈՐԻԱՆ

Ֆրիրայդ

ԿԱՏԵԳՈՐԻԱՆ

Թրեյլ

ՍԵՌԸ

MULTISEX

ԵՂԱՆԱԿԸ

Ամառ

ԵՂԱՆԱԿԸ

Գարուն

ԵՂԱՆԱԿԸ

Չոր

Բրենդ` TSG
Գինը`

11000

29000


ԿԱՏԵԳՈՐԻԱՆ

Սիրողական

ԿԱՏԵԳՈՐԻԱՆ

Քաղաքային

ՍԵՌԸ

MULTISEX

Բրենդ` TSG
Գինը`

11000

29000


ԿԱՏԵԳՈՐԻԱՆ

Սիրողական

ԿԱՏԵԳՈՐԻԱՆ

Քաղաքային

ՍԵՌԸ

MULTISEX

Բրենդ` TSG
Գինը`

11000

40600


ԿԱՏԵԳՈՐԻԱՆ

Լեռնային

ԿԱՏԵԳՈՐԻԱՆ

Դաունհիլ

ԿԱՏԵԳՈՐԻԱՆ

Ֆրիրայդ

ԿԱՏԵԳՈՐԻԱՆ

Թրեյլ

ՍԵՌԸ

MULTISEX

ԵՂԱՆԱԿԸ

Ամառ

ԵՂԱՆԱԿԸ

Գարուն

ԵՂԱՆԱԿԸ

Չոր