PERUZZO

Ավելի քան 25 տարի PERUZZO բրենդը մասնագիտացված է հեծանվի կախիչների արտադրությամբ և նորարարությամբ: Իտալական դիզայնը Ձեզ չի թողնի անտարբեր բարձրորակ կախիչների նկատմամբ տարբեր ավտոմեքենաների համար:

Բրենդ` PERUZZO
Գինը`

4400

5200


Բրենդ` PERUZZO
Գինը`

8500

10000


Բրենդ` PERUZZO
Գինը`

10000

Բրենդ` PERUZZO
Գինը`

12600

18000


Բրենդ` PERUZZO
Գինը`

14700

21000


Բրենդ` PERUZZO
Գինը`

18900

Բրենդ` PERUZZO
Գինը`

23100

33000


Բրենդ` PERUZZO
Գինը`

26600

38000


Բրենդ` PERUZZO
Գինը`

28700

41000


Բրենդ` PERUZZO
Գինը`

32900

47000


ՀԵԾԱՆԻՎՆԵՐԻ ՔԱՆԱԿԸ

3

ՏԱՐԱՏԵՍԱԿԸ

CAR

Բրենդ` PERUZZO
Գինը`

34300

49000