PERUZZO

Ավելի քան 25 տարի PERUZZO բրենդը մասնագիտացված է հեծանվի կախիչների արտադրությամբ և նորարարությամբ: Իտալական դիզայնը Ձեզ չի թողնի անտարբեր բարձրորակ կախիչների նկատմամբ տարբեր ավտոմեքենաների համար:

Բրենդ` PERUZZO
Գինը`

5200

Բրենդ` PERUZZO
Գինը`

8500

10000


Բրենդ` PERUZZO
Գինը`

10000

Բրենդ` PERUZZO
Գինը`

13000

Բրենդ` PERUZZO
Գինը`

18900

Բրենդ` PERUZZO
Գինը`

23100

33000


Բրենդ` PERUZZO
Գինը`

23900

Բրենդ` PERUZZO
Գինը`

26600

38000


Բրենդ` PERUZZO
Գինը`

34300

49000


Բրենդ` PERUZZO
Գինը`

34900

Բրենդ` PERUZZO
Գինը`

38500

55000